Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers

Fonden er en selvejende, non-profit erhvervsdrivende fond, som har til hovedformål at sikre og bevare fredede
og bevaringsværdige bygninger i Randers by. Fonden har opkøbt, istandsat og administrerer nu 39 boliger og
9 erhvervslejemål. 6 af de 9 bygninger er fredede, mens 3 er bevaringsværdige.

Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers blev stiftet i 1961, hvor mange af byens bevaringsværdige bygninger blev revet ned. Fonden har siden bidraget med at sikre bevaringsværdige og fredede bygninger i Randers. De gode tider for økonomien medførte, at der blev gennemført omfattende totalsaneringer, og mange kulturhistoriske, værdifulde bygninger blev fjernet uden skelen til vores kulturarv. Blandt andet blev en fredet bygning, Dytmærsken 10, nedbrudt, og i et forsøg på at bevare lidt af kulturværdien blev den nedpakket og lagt i depot til senere genopførelse. Genopførelsen lykkedes ikke, og i dag opbevares huset fortsat i Den Gamle By i Aarhus. Tabet af denne og andre værdifulde bygninger og tanken herom førte til en voksende, folkelig forståelse for, at gamle huse havde noget at fortælle om fortiden. Alle de bygninger, som fonden ejer, ligger i centrum af Randers. På grund af fredningsbestemmelserne er der mange boliger med unikke indretninger, for eksempel en lejlighed i Storegade med tre etager eller lejligheder i Vestergade udstyret med svalegang.

Vores historier

Dalbyover Kalkgrav

Tag med på tidsrejse tilbage til fortiden, og mærk historiens vingesus i Dalbyover Kalkgrav! Du mødes af en tidslomme i det smukke landskab af bløde bakker og dale, som er dannet i den sidste periode af istiden, der strækker sig et par millioner af år tilbage i tiden....

Kunsthåndværkere ved Galleri Grevelsgaard

Kunsthåndværkere ved Galleri Grevelsgaard

Galleri Grevelsgaard præsenterer mere end 50 kunstnere inden for billedkunst, skulpturer i bronze, granit, stål og glas samt kunsthåndværk i keramik, træ, emalje og glas. Hver kunstner, national som international, er blevet håndplukket. Hos Galleri Grevelsgaard vil du...

Koncert med Randers Kammerorkester

Koncert med Randers Kammerorkester

Randers Kammerorkester er Danmarks eneste permanente, professionelle kammerorkester. Orkestret spiller hvert år omkring 110 koncerter, der tæller orkester- og kammerkoncerter i Randers og det øvrige Danmark, slotskoncerter, skolekoncerter, børnekoncerter og...

Sejltur til Kanaløen

Sejltur til Kanaløen

Kanaløen er en naturperle, som ligger ved Mellerup. Øen er et af de få steder, hvor man kan lystfiske direkte fra land. På den ene side af øen fisker man ud i den åbne Randers Fjord. På den anden side fisker man ud i en lang og kunstigt gravet sejlrende. Man vil ofte...

Fussingø Skov

Fussingø Skov

Fussingø Skov er et skønt område med kuperet terræn. Skovene i Fussingø består af Indskovene og Udskovene, som ligger på et bakket terræn. Disse skovarealer formodes altid at have været skovområde, hvilket betyder, at de er gamle smukke træer at se. Trods det kuperede...

Fussingø Slot

Fussingø Slot

Fussingø Slot er et gammelt gods helt tilbage fra 1540. Indtil 1945 var slottet privatejet. I dag er slottet ejet af den danske stat. Slottet har kun åbent for offentligheden i forbindelse med arrangementer og udstillinger. Dog kan der bookes grupperundvisninger for...

Mustard Point – Hvidstengruppens modtageplads

Mustard Point – Hvidstengruppens modtageplads

På den tidligere hede syd for Gassum ligger Mustard Point. Mustard Point var fra april 1943 Hvidstensgruppens modtageplads for våben og sprængstoffer til videre fordeling til modstandsgruppen. Ved mindst 5 nedkastninger modtog Hvidstengruppen 8 faldskærmsfolk til...

Lyshøj Mølle

Lyshøj Mølle

Lyshøj Mølle ligger omkring det naturskønne område, Havndal. Den blev bygget i 1894. Møllen har sit navn fra en tætliggende gravhøj ved navn Lushøj. Lyshøj Mølle har en spændende historie i bagagen. Den har været igennem en masse bygningsdestruktioner. Møllen startede...

Historien om Hamlets Grav

Historien om Hamlets Grav

I nærheden af Assentoft, ved Ammelhede på Djursland, ligger gravhøjen fra bronzealderen ved navn ”Hamlets Grav”. Her kan du nyde synet af det skønne landskab fra toppen af gravhøjen. Udover dette gør historien bag gravhøjen destinationen meget bemærkelsesværdig. Der...

Danmarks niendehøjeste punkt ligger i Randers

Lysnet er 131 meter over havets overflade. På toppen er der udsigtspunkt, hvor du kan nyde det smukke landskab omgivet af dybe, naturskønne dale og enge. Heroppe har du også udsyn til Lilleåen, som er en del af Gudenå-systemet. Du kan gå på opdagelse og udforske de...

Kender du historien om Dronningborg Slot?

Gråbrødre Kloster blev stiftet af franciskanske tiggermunke i 1236. Klostret var et stort, firefløjet bygningskompleks, der dækkede hele Slotscentret og Slotspladsen, som vi kender det i dag. Men fløjen mod Brødregade blev hurtigt nedrevet igen. Efter reformationen...

Kender du historien om Randers Kloster?

Randers Kloster er en institution, som er over 450 år gammel. Randers Kloster hed oprindeligt Randers Hospital. Det er oprettet på ordre af Kong Christian den 3. Baggrunden for oprettelsen var reformationen, der gjorde en ende på de katolske klostre, der blandt andet...

Kender du historien om Laksetorvet?

Kender du historien om Laksetorvet?

Gudenåen har altid betydet meget for Randers. Byen kom til helt tilbage i vikingetiden på det sted, hvor Gudenåen løber ud i Randers Fjord – lige der, hvor Laksetorvet ligger den dag i dag. Byen hed dengang Randaros, som betyder ”byen på bakken ved åmundingen”,...

Kender du historien om den gamle byvold?

Østervold ligger omkring der, hvor den gamle byvold var beliggende omkring Randers for 500 år siden. Houmeden lå op mod volden på den modsatte side, dermed kan man let se på et kort, hvor lille Randers by var på daværende tidspunkt. Denne vold beskyttede byen mod...

KFUK-spejdermuseum i Randers

Museet er beliggende i Farvergården i bymidten af Randers i en skøn gårdhave. Museet blev indviet som det første KFUK-spejdermuseum i Danmark i 1985. Der er nu mere end 100 m2 med gamle som nye effekter. Udstillingen består blandt andet af fotos, uniformer, emblemer,...

Spejdermuseum i Randers

Det Danske Spejderkorps Museet har en levende formidling af spejderbevægelsen i Randers fra 1910 og frem til den dag i dag. Vi kender alle historierne, fra dengang farfar var spejder, men hvordan så det egentlig ud i virkeligheden? Vi har hørt historier, fra dengang...

Hotel Randers er et af Danmarks ældste hoteller

Hotel Randers er et af Danmarks ældste hoteller

Hotel Randers er et af Danmarks ældste provinshoteller, som ligger i hjertet af middelalderbyen Randers, der igennem hundrede år var befæstet, da byen var mål for utallige krige og kongers interne uenigheder. Hotellet har i mere end 160 år været en oase i midtbyen med...

Historien om Slotspladsen

Historien om Slotspladsen

På Slotspladsen lå Gråbrødre Kloster i middelalderen; klostret blev overtaget af Kong Christian den 3. efter reformationen. Han lavede det om til Dronningborg Slot, og pladsen beholdt sit navn efter slottet, selvom det er over 300 år siden, det blev revet ned....

Trækstien

Trækstien

Langs Gudenåen løber Trækstien, som er en vandresti. Trækstien er i alt 80 kilometer lang og løber fra Silkeborg til Randers. Her kan du opleve et rigt fugleliv i de smukke enge og græssende dyr i et landskab af marker og skove, der åbner sig mere og mere, indtil...

Henrik Pontoppidan

Henrik Pontoppidan

Henrik Pontoppidan var en berømt, dansk forfatter, som primært skrev romaner. Hans meste kendte værker er ”Lykke-Peer”, ”De Dødes Rige” og ”Det Forjættede Land”. Han er født i Fredericia i 1857. I 1863 flyttede hele familien Pontoppidan, som var et sum på 18...

Frk. Jensens Gård

Frk. Jensens Gård

Underværket, som er et anderledes kultur- og handelshus, åbnede i 2017 et byrum i Randers til hyldest for Danmarks mest kendte kogebogsskribent, Frk. Jensen. Udover at være en berømmelig randrusianer er hensigten med Frk. Jensens Gård at gøre Randers by grønnere –...

Frk. Jensen

Kristine Marie Jensen er bedre kendt som Frk. Jensen, som har skrevet ”Frk. Jensens Kogebog”. Hun er født i Randers i 1858. Da hun var en ung pige, tog hun til København for at gå på husholdningsskole. Herefter levede hun af at være husbestyrerinde. Hun opnåede stor...

Jens Otto Krag

Jens Otto Krag var dansk statsminister i årene 1962-1968 og igen fra 1971-1972. Han er kendt for sit arbejde inden for velfærdsstatens hovedarkitekter og som statsministeren, der fik Danmark ind i EF. Jens Otto er født i Randers. 30 år efter sin død fik den tidligere...

Det Gamle Rådhus

Det Gamle Rådhus

Rådhuset, som ligger i centrum af Randers by, er en smuk, gammel bygning, der bliver brugt til vielser, byrådsmøder og officielle modtagelser. Det er opbygget i 1778 og er tegnet af Bygmester Chr. Mørup. Da der blev øget biltrafik, blev det besluttet, at Rådhuset...

Hvidsten Gruppen

Hvidsten Gruppen

Hvidsten Gruppen var en dansk modstandsgruppe fra Hvidsten, cirka 10 km nord fra Randers. Hvidstengruppen blev startet af lederen, Marius Fiil fra Hvidsten Kro, den 12. marts 1943. Natten før blev der kastet våben ned et sted ved Mariager. Det var svært at få våbnene...

Niels Ebbesen

Niels Ebbesen

Niels Ebbesen var en dansk lavadelsmand. Han blev nationalhelt, da han myrdede den tyske Grev Gerhard af Holsten, også kaldet ”Den Kullede Greve”. Mordet fandt sted under den kongeløse tid, hvor Danmark var pantsat til tyske grever. Niels Ebbesen huggede grevens hoved...